Kontakt

ul. Racławicka 23
41-200 Sosnowiec

e-mail: m.matyja@matyja-gabinet.com.pl

Prosimy o kontakt na numery telefonów komórkowych podanych poniżej.

Małgorzata Matyja

Dr hab. fizjoterapii, specjalista rehabilitacji II stopnia, psycholog, certyfikowany terapeuta NDT-Bobath z rozszerzeniem o kurs Baby, absolwentka kursu Sl (Integracji Sensomotorycznej), pracownik naukowy. 

Nr tel.: 501 745 233

Iwona Doroniewicz

Mgr fizjoterapii, oligofrenopedagog, certyfikowany terapeuta NDT Bobath z rozszerzeniem o kurs NDT- Baby, absolwentka kursu SI

Nr tel.: 606 460 157

Iwona Dranka

Fizjoterapeuta, dyplomowany terapeuta metod: NDT Bobath z rozszerzeniem o kurs NDT-Baby, PNF ,SI , Kinezjotaping.

Nr tel.: 602 461 414

Agata Hesse – Szymonowicz

Mgr fizjoterapii – dyplom AWF Katowice, oligofrenopedagog, absolwentka studiów podyplomowych – „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”, certyfikowany terapeuta NDT Bobath z rozszerzeniem o kurs NDT-Baby, certyfikowany terapeuta Integracji Sensomotorycznej, certyfikowany terapeuta metody Kinesiology Taping, absolwentka kursu Terapii Manualnej, absolwentka kursu Lehnert-Schroth, 15-letni staż pracy z dziećmi.

Nr tel.: 501 291 174

Agnieszka Wieczorek

Mgr fizjoterapii – dyplom AWF Katowice, certyfikowany terapeuta metody Integracja Sensomotoryczna, certyfikowany terapeuta metody Kinesiology Taping, terapeuta Metody Ruchu Rozwijajšcego Weroniki Sherborne, terapeuta metody Bobath dla dorosłych, 5-letni staż pracy z dziećmi.

Nr tel.: 516 344 100

Sebastian Sroczyński

Mgr fizjoterapii – dyplom Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach z 2005 roku, certyfikowany terapeuta NDT-Bobath, certyfikowany terapeuta metody Kinesiology Taping, absolwent kursu Integracji Sensorycznej cz.I, absolwent kursu -„Terapia Tkanek Miękkich – mięœniowo-powięziowe rozluŸnianie”, absolwent kursu Lehnert-Schroth, 7-letni staż pracy z dziećmi, absolwent kursu terapii z wykorzystaniem kombinezonu DUNAG 01.

Nr tel.: 501 540 201

Krzysztof Laska

Mgr fizjoterapii, dyplom AWF Katowice, certyfikowany terapeuta NDT-Bobath, certyfikowany terapeuta metody Kinesiology Taping.

Nr tel.: 535 080 878

Joanna Rau

Mgr fizjoterapii – dyplom Œlšskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, certyfikowany terapeuta NDT-Bobath, certyfikowany terapeuta metody Kinesiology Taping, absolwentka kursu Podstawowego PNF, absolwentka kursu -„Terapia Tkanek Miękkich – Mięœniowo-powięziowe rozluŸnianie”, 4-letni staż pracy z dziećmi.

Nr tel.: 694 861 474

Klementyna Szczeponik

Magister fizjoterapii – dyplom AWF Katowice, terapeutka neurorozwojowa. Absolwentka studiów podyplomowych w GWSH Katowice: „Neurorozwojowa terapia dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego”. Roczny staż w Gabinecie Rehabilitacji Dzieci w Sosnowcu prowadzonym przez dr M. Matyja Dodatkowo: absolwentka kursu- „Drenaż limfatyczny”.

Oferta:
Rehabilitacja dzieci w domu pacjenta na terenie Świętochłowic, Chorzowa, Katowic, Rudy Śląskiej, Zabrza i Siemianowic Śląskich.

Nr tel.: 692 886 482

Agata Wystup

Magister fizjoterapii – dyplom ŚUM Katowice, terapeutka neurorozwojowa. Absolwentka studiów podyplomowych w GWSH Katowice: „Neurorozwojowa terapia dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego”. Roczny staż w Gabinecie Rehabilitacji Dzieci w Sosnowcu prowadzonym przez dr M. Matyja Dodatkowo: absolwentka kursu „Drenaż limfatyczny”.

Oferta:
Rehabilitacja dzieci w domu pacjenta na terenie Świętochłowic, Chorzowa, Katowic, Rudy Śląskiej, Zabrza i Siemianowic Śląskich.

Nr tel.: 515 601 833