Usługi rehabilitacyjne

W naszym gabinecie pracujemy z dziećmi nad ich prawidłowym rozwojem ruchowym. Naszą specjalizacją jest diagnostyka i rehabilitacja niemowląt i dzieci, u których stwierdzono:  

1.zaburzenia ruchowe pochodzenia ośrodkowego  (z.r.p.o) u niemowląt 

2. opóźnienie rozwoju psychomotorycznego 

3. kręcz szyi (asymetryczne ustawienie głowy)

4. mózgowe porażenie dziecięce

5. uszkodzenia nerwów obwodowych (splot ramienny, nerw strzałkowy i inne)

6. wady postawy ciała u dzieci w różnym wieku

7. wady w obrębie tułowia

8. wady w obrębie kończyn, np.: koślawość i szpotawość kolan    koślawość i szpotawość stóp 

9. zaburzenia Sl (zaburzenia integracji sensomotorycznej u dzieci w różnym wieku)

10. stany dysraficzne rdzenia (rozszczepy kręgosłupa)

11. choroby nerwowo – mięśniowe (dystrofie mięśniowe, zaniki rdzeniowe mięśni)

12. zespół Downa

Polecamy!!! Kombinezony rehabilitacyjne jako uzupełnienie terapii neurorozwojowej u dzieci z mózgowym porażeniem w wieku przedszkolnym i szkolnym. Stosujemy kombinezon DUNAG 01. 
Więcej o kombinezonach >